Približne takto vyzerá súčasnosť a budúcnosť umelej inteligencie, ktorej úlohou bude generovať hudbu.

Hudba bola odjakživa prejavom slobody myslenia, umeleckého cítenia a pocitov autora. V dnešnej dobe sa však čím ďalej tým viac stretávame s pojmom „generovaný obsah.“ Čo takýto obsah znamená pre hudobný priemysel a ako vôbec vyzerá?

Je pre nás samozrejmosťou, že sa stýkame s umelou inteligenciou takmer v každom momente svojho života. Či už ide o sociálne siete, reklamy, odporúčania, nakupovanie alebo inú z tisícok aktivít, ktoré robíme na týždennej báze, vo väčšine sa už dnes využíva umelá inteligencia aspoň v nejakej kapacite.

Napriek uplatneniu robotického zmýšľania v týchto kategóriách si ešte stále v mnohých veciach nedokážeme predstaviť jeho praktické využitie. Či už ide o rôzne kreatívne procesy alebo o náročné úlohy, ktoré umelá inteligencia zatiaľ nedokáže zvládnuť, tieto a podobné oblasti každodenného života stále nevyužívajú tieto technológie rozšírene.

Základné využitie

V kreatívnych oblastiach sa umelá inteligencia vždy skôr podobala na skomoleninu materiálu, ktorý jej poskytli programátori počas jej „tréningu.“ V dnešnej dobe sa však umelá inteligencia zdokonalila natoľko, že môžeme hovoriť o jej výstupoch ako o skutočných umeleckých dielach. To, že ani človek už v mnohých prípadoch nedokáže rozlíšiť tvorbu robota od tvorby človeka, je naozaj znakom, že toto odvetvie umelej inteligencie už môžeme označovať za vyspelé.

Existuje množstvo verejných modelov fungujúcich na rôznych bázach. Niektoré dokážu na základe niekoľkých sekúnd hudby pokračovať v akejkoľvek skladbe, iné zase tvoria hudbu v určitom štýle bez akýchkoľvek vstupov. Je už tak iba na užívateľovi, po akej neurónovej sieti siahne.

V komerčnom sektore sa dnes ešte nikto verejne nepriznal ku generovaniu svojho obsahu pomocou umelej inteligencie, až na niekoľko výnimiek, ktoré si však na tomto štýle hudby explicitne zakladajú kariéry. Väčšina umelcov má, celkom pochopiteľne, averziu voči generovanému obsahu. Budúcnosť, v ktorej sa však hudba vytvára podľa robotmi naučených postupov, už nie je vôbec ďaleko. Umelá inteligencia totiž dokáže iterovať návrhy oveľa rýchlejšie než ktorýkoľvek človek v dnešnej dobe.

Vyskúšaj si to na vlastnej koži

Ak si chceš vypočuť tvorbu takejto neurónovej siete, môžeš navštíviť webstránky niektorých z projektov, ktoré sa tejto oblasti generovania obsahu venujú. Tieto projekty zverejňujú pokrok v oblasti umelej inteligencie, konkrétnejšie priamo v oblasti hudby. Určite predstavujú aj zaujímavé koncepty v oblasti umelej inteligencie a zároveň podkladajú teoretické poznatky pevnými dôkazmi o využiteľnosti tejto technológie.

Open AI Musenet

Open AI Jukebox

Okrem generovania samotnej harmónie, melódie a rytmu sa dnes dokážu generovať aj rýmujúce sa texty, ktoré rytmicky sedia do skladby. Ak si chceš sám vyskúšať takúto generáciu textov, môžete navštíviť experiment GiorgioCam.

Giorgio Cam - Google AI

Napriek všetkým pokrokom v oblasti umelej inteligencie nie je úplne jasné, kam nás tento fenomén zavedie. Už dnes je však zrejmé, že umelá inteligencia ako-taká bude v životoch ľudí hrať neuveriteľne veľkú rolu.