Ponor sa do hlbín svojej mysle a pomocou umenia sa dostaň bližšie k riešeniu problémov.

Ťaživú realitu vymenili za štetce a útechu našli v umení. Michaelangelo Buonarroti, Vincent van Gogh, Edvard Munch, Mark Rothko, Frida Kahlo… A zoznam umelcov, ktorí svoje utrpenie premenili na svetoznáme diela, pokračuje.

Všimol si si niekedy zmenu tvojej nálady vo chvíli, keď si započul svoju obľúbenú pieseň či uvidel fotografiu, ktorá v tebe vyvolala emócie? Umenie je formou sebavyjadrenia či únikom z každodenného života. Presne o tom je terapia umením.

Ako sa to všetko začalo?

Presvedčenie, že hudba lieči, sa datuje do obdobia Aristotla, ale skutočná muzikoterapia bola po prvýkrát otestovaná až po prvej svetovej vojne. Zdravotníci si po vystúpeniach muzikantov všimli významný pokrok vo fyzickom aj psychickom zdraví vojnových veteránov. Pomenovanie ,,art therapy“ bolo po prvýkrát uznané v roku 1942 britským umelcom Adrianom Hillom, ktorý počas svojho zotavovania z tuberkulózy objavil liečivé účinky maľovania. Postupne sa o terapii umením dozvedal svet, písali sa knihy a dnes je na rôznych univerzitách možné štúdium tohto odboru.

Aké sú druhy art terapie?

Ďalšími populárnymi druhmi art terapie sú ručné práce, napríklad sochárstvo, šperkárstvo či keramika. Umenie pomáha k uvoľneniu, sebareflexii či nadobudnutiu nadhľadu. Nejde o to, koľko máš rokov, či si umelecky založený, ani o to, ako vyzerá konečný produkt. Terapia umením sa zaoberá pocitmi, ktoré v tebe toto dielo a jeho výroba vyvolali, a dá sa praktizovať aj vo forme tanca, hry na hudobnom nástroji, písania, fotografovania alebo dramatického umenia. Pri tvorení sa nesústredíš na vonkajší svet alebo každodenné problémy. Na chvíľu si ponorený do seba a rozpoznávaš príčiny svojich pocitov.

Kedy pomôže terapia umením?

Art terapia môže byť východiskovým bodom k riešeniu problémov z viacerých oblastí života. Od každodenných trápení až po liečbu závislostí, úzkostí, depresie, rodinných problémov, poruchy príjmu potravy, stresu či komplikáciách v komunikácii. Pri riešení každého z týchto problémov je počas terapie potrebný dohľad profesionála.

Na Slovensku ti môžu pomôcť na týchto miestach:

  • Ateliér Som doma v Trnave
  • Artcentrum Zvolen
  • Ateliér Zlatá Ipka v Prešove
  • Ateliér výtvarného umenia a tvorby v Bratislave

Niekedy postačí vziať ceruzku do ruky a kresliť, čo ti našepkáva vnútro, vytancovať sa či vyrozprávať sa niekomu blízkemu; k riešeniu krízy budeš o krok bližšie.